تبلیغات
دل نوشته های یک دخترک عاشق

خودمـ را با تـــو طناب پـیچ می کنمـ,

و دهانـمـ را با داغیـه لبهایت می بندمـ

عاشقانه تــرین گروگان گـیری تاریـــخ را به نامـ ما ثبت خواهند کرد
یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 | نظرات ()