تبلیغات
دل نوشته های یک دخترک عاشق
برای ان عاشق بی دل می نویسم كه حرمت اشكهایم را ندانست
برای ان مینویسم كه معنای انتظار را ندانست،
چه روزها و شبهایی كه به یادش سپری كردم
برای ان مینویسم كه روزی دلش مهربان بود
می نویسم تا بداند دل شكستن هنر نیست
نه دگر نگاهم را برایش هدیه میكنم ، نه دگر دم از فاصله ها میزنم
و نه با شعرهایم دلتنگی ها را فریاد می زنم

می نویسم شاید نامهربانی هایش را باور كند
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391 | نظرات ()